Σχεδιασμός του προγράμματος SAFE YOU

Το πρόγραμμα SAFE YOU αξιοποιεί τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα και τεχνολογικά επιτεύγματα για να πετύχει τους παρακάτω στόχους:

  1. Κατανόηση του προβλήματος: Μέσα από ειδικά σχεδιασμένα ερωτηματολόγια και πρωτόκολλα συνεντεύξεων το πρόγραμμα SAFE YOU επιχειρεί να κατανοήσει σε βάθος τα κίνητρα, τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές (π.χ. εικόνα του σώματος, στάσεις και πρότυπα ως προς τη χρήση ουσιών ντόπινγκ, χρήση συμπληρωμάτων διατροφής) των νέων ατόμων που γυμνάζονται και εμπλέκονται σε χρήση ουσιών ντόπινγκ. Επίσης η έρευνά μας θα εμβαθύνει σε θέματα που αφορούν στην κουλτούρα της χρήσης ουσιών ντόπινγκ σε χώρους μαζικής άθλησης (π.χ. γυμναστήρια), καθώς και τον τρόπο προώθησης και πρόσβασης σε τέτοιες ουσίες.
  1. Εκπαίδευση, εκπαίδευση, εκπαίδευση! Με βάση την επιστημονική έρευνα θα αναπτύξουμε ένα καινοτόμο, διαδικτυακό και φιλικό προς το χρήστη εκπαιδευτικό εργαλείο που θα έχει ως σκοπό να ενημερώνει τους νέους ανθρώπους που γυμνάζονται σχετικά με τους κινδύνους της χρήσης ουσιών ντόπινγκ και με αποτελεσματικές μεθόδους αποφυγής της χρήσης ουσιών. 
  1. Ενδυνάμωση των άμεσα ενδιαφερόμενων: Το πρόγραμμα SAFE YOU αναγνωρίζει ότι η χρήση ουσιών ντόπινγκ αποτελεί ένα πολυδιάστατο θέμα που στο οποίο εμπλέκονται διάφοροι φορείς όπως οι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων, κρατικοί φορείς και υπηρεσίες, οι αθλούμενοι και οι οικογένειές τους, οι εκπαιδευτικοί και οι καθηγητές φυσικής αγωγής στα σχολεία, οι προπονητές και οι γυμναστές σε χώρους μαζικής άθλησης. Το εκπαιδευτικό εργαλείο που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του SAFE YOU έχει ως σκοπό να ενημερώσει και να ενδυναμώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη αντιμετώπιση φαινομένων ντόπινγκ στον μαζικό αθλητισμό.