Στη μέθοδο προβληματισμού ο εισηγητής διευκολύνει και καθοδηγεί, αντί να παρουσιάζεται ως η πηγή λύσης τους προβλήματος. Γνωρίζοντας πως στον κόσμο των ΟΒΕΑ δεν μπορούμε να δώσουμε οριστική λύση που θα είναι ανθεκτική στον χρόνο, σκοπεύουμε να ενδυναμώσουμε τους νέους με ικανότητες που θα αποκτηθούν μέσω των εργαστηρίων-workshops, των συζητήσεων, ασκήσεων πάνω στην επίλυση προβλημάτων, καθώς και από ανεξάρτητη μάθηση.

Safe You PBL guide