Το εργαλείο SAFE YOU στοχεύει στο να ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες των σεμιναρίων τονώνοντας την αυτό-αποτελεσματικότητα τους, μέσω της διδακτικής προσέγγισης «Επίλυσης Προβλημάτων» και χρησιμοποιώντας case studies ως διδακτικό υλικό.

Για να κινητοποιήσουμε τους εισηγητές να χρησιμοποιήσουν την διδακτική προσέγγιση «Επίλυσης Προβλημάτων», οι περιπτώσεις αθλουμένων συνοδεύονται από ένα αριθμό Σεναρίων Επίλυσης Προβλημάτων, βασισμένες σε 16 προσωπικές ιστορίες. Λεπτομερείς οδηγίες για τους συμμετέχοντες και τους εισηγητές συμπεριλαμβάνονται σε κάθε Σενάριο Επίλυσης Προβλημάτων.