Οι δεκαέξι περιπτώσεις αθλούμενων του SAFE YOU παρουσιάζουν μια συναρπαστική ανάπτυξη υλικού, που αποτελείται από μια αλληλουχία αποφάσεων από νεαρά άτομα των πέντε χωρών-εταίρων για την χρήση ΟΒΕΑ. Με αυτές προτιθέμεθα να σας αποκαλύψουμε ένα καλειδοσκόπιο αποφάσεων, θετικών και αρνητικών, για την χρήση ΟΒΕΑ. Οι ιστορίες πίσω από τις μελέτες αυτές είναι αληθινές. Εμείς τηρούμε ουδέτερη στάση απέναντι στις αποφάσεις αυτές και δεν ξεχωρίζουμε καμία. Για την διευκόλυνση της χρήσεως αυτής της συλλογής ως εκπαιδευτικής πηγής, ονοματίσαμε με έναν περιγραφικό τίτλο κάθε ιστορία. Αυτός ο τίτλος αποτυπώνει την δική μας οπτική για την ιστορία – και αυτές οι ιστορίες είναι αρκετά σύνθετες με πολυεπίπεδη ανάγνωση και πολλαπλές ερμηνείες. Ένα ποσοστό αναγνωστών, μπορεί να εξετάσει την ιστορία από άλλη οπτική, η οποία να είναι εξίσου αποδεκτή. Στην πραγματικότητα, η ρευστότητα και η πολυπλοκότητα αυτών των περιπτώσεων αποτελεί την σπίθα που μπορεί να πυροδοτήσει συζητήσεις στα πλαίσια του εργαστηρίου. Οχτώ από τις δεκαπέντε περιπτώσεις είναι διαθέσιμες σε μορφή βίντεο.