Η εφαρμογή OBEA Information APP είναι μια βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών για φαρμακευτικά προϊόντα και συμπληρώματα διατροφής. Η εφαρμογή αυτή έχει προγραμματιστεί ώστε στο μέλλον να είναι μία ζωντανή βάση δεδομένων που εξελίσσεται διαρκώς ώστε να καλύψει τις δυναμικές αυτής της ταχέως μεταβαλλόμενης αγοράς. Η εφαρμογή προορίζεται να χρησιμεύσει ως ένα γρήγορο σημείο αναφοράς, και για αυτό καλύπτει μόνο τις βασικές πληροφορίες εκείνων των κατηγοριών ουσιών OBEA τις οποίες είναι πιο πιθανό να συναντήσουν τα νέα άτομα σε αθλητικές εγκαταστάσεις, ή στις οποίες εκτίθενται μέσω των διαφημίσεων συχνότερα. Στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα και να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση συνιστάται να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες μέσω προτεινόμενων ιστοσελίδων και δημοσιεύσεων.

Για αυτήν την εφαρμογή, έχουμε υιοθετήσει ένα σύστημα προειδοποιήσεων που βασίζεται αποκλειστικά στο χρόνο. Υποκινούμενοι από την πρόθεσή μας να παρέχουμε έναν γρήγορο και έγκαιρο οδηγό αναφορών, ορίσαμε τον κίνδυνο ως τον «διαθέσιμο χρόνο για να κάνει κανείς διορθωτικές κινήσεις». Ο ορισμός αυτός απεικονίζει τους κινδύνους που εγείρονται από τη μια και μόνο χρήση, έστω με μια και μόνο δόση. Αυτό γίνεται σκόπιμα ώστε να συνάδει με την αποστολή μας να προετοιμάσουμε τα νέα άτομα ώστε να κάνουν τεκμηριωμένες και ολοκληρωμένες επιλογές – οι οποίες απαιτούν αποφασιστικότητα και προσεκτική θεώρηση των υπέρ και των κατά. Το προειδοποιητικό σύστημα είναι σχεδιασμένο ώστε να αποτρέπει τον κίνδυνο από μια μοναδική, παρορμητική απόφαση που έχει παρθεί βιαστικά. Για παράδειγμα, αν η ουσία είναι τόσο ισχυρή ώστε μια και μόνο χρήση (υπερβολική δόση) μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη, όπως συμβαίνει με την DNP (2,4-dinitrophenol), που το προειδοποιητικό μας σύστημα επισημαίνει ως «κόκκινη» και πολύ «επικίνδυνη». Επιδιώκοντας να φανεί συνετή η εφαρμογή αυτή, οι ουσίες με άγνωστα ή ασαφή συστατικά επισημαίνονται επίσης ως «πολύ επικίνδυνες» παρόλο που ο κίνδυνος εδώ αφορά τον άγνωστο παράγοντα.

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή πατώντας στο παρακάτω εικονίδιο:
apk1

(Αφού την κατεβάσετε, την αποσυμπιέζετε και την εγκαθιστάτε με τη βοήθεια κάποιου apk installer)