Το εργαλείο SAFE YOU είναι μια προσεχτικά σχεδιασμένη συλλογή, εκπαιδευτικού υλικού και πληροφοριακών πόρων. Φιλοδοξούμε με την παρουσίαση του, να ενδυναμώσουμε και να προσφέρουμε στους εκπαιδευτές χρήσιμες πρακτικές πηγές, που μπορούν να δράσουν ως καταλύτης για της παροχή ουσιώδους γνώσης, καταλήγοντας σε βαθύτερη μάθηση και αυτο-αποτελεσματικότητα, ώστε να μπορούν να προκύψουν καλύτερες επιλογές στο μέλλον.

Το εργαλείο SAFE YOU δύναται να καλύψει απευθείας τις ανάγκες των χρηστών (νέους και περιστασιακούς αθλούμενους, αθλητές υγείας, ερασιτέχνες αθλητές κλπ). Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της υλοποίησης, η αλληλεπίδραση και η συν-δημιουργία με τους κύριους ενδιαφερόμενους αποτέλεσε μεν μια πρόκληση για εμάς, υπήρξε δε μια εξαιρετικά εποικοδομητική εμπειρία, και γι’ αυτό σκοπεύουμε την συνέχιση της εμπλοκής του πληθυσμού αναφοράς μέσα από ποικίλες διεργασίες, όπως διαδραστικών ερευνών για την χρήση ΟΒΕΑ, ερωτηματολογίων, καταγραφή προσωπικών μαρτυριών και ιστοριών. Το εργαλείο SAFE YOU προσφέρει στους εκπαιδευτές ένα σύνολο πόρων, το οποίο μπορεί να διαφωτίσει αυτό το θέμα και να προωθήσει τον διάλογο μέσω:

1. Οπτικοακουστικού υλικού
2. Λεπτομερών περιπτώσεων αθλούμενων (case study), προερχόμενων από εκτεταμένη πανευρωπαϊκή έρευνα
3. Σύνοψης των προγραμματισμένων συνεδριών με οπτικοακουστικό υλικό
4. Πηγών πληροφόρησης που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο
5. Της εφαρμογής OBEA Information App
6. Μιας διαδραστικής έρευνας η οποία συλλέγει δεδομένα σχετικά με τις γνώσεις αλλά και τις εμπειρίες στο θέμα των ΟΒΕΑ
7. Μιας συλλογής σχετικών ερευνών
8. Προσαρμοσμένων αξιολογήσεων
9. Μιας διαδικτυακής βάσης, με την δυνατότητα συνεχής ενημέρωσης και συμμετοχής στο έργο μέσω Συχνών Ερωτήσεων, όπου κανείς μπορεί να μοιραστεί προσωπικές ιστορίες και εμπειρίες

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SAFEYOU TOOL

survey-creation